D.  FAVORITES

 

19.  研究方盈(上) — 歷史和根

 

20.  研究方盈(下) — 願她快樂

 

21.  亦舒

 

22.  十年書璇幾番新

 

23.  常在心頭 — 柴文意

 

24.  劉娟娟

 

25.  鐘叮噹的存在

 

26.  聖誕歡樂的時候﹐你可有想起鐘叮噹﹖

 

27.  新年願望 (如果鐘叮噹寫日記)

 

28.  張圓圓 / 張德蘭

 

29.  李琳琳

 

30.  徐小鳳 1976

 

31.  徐小鳳 1983

 

32.  孫寶玲﹐珍重

 

33.  SHIRLEY﹐余思恆

 

34.  黎海寧